top of page
Anker 1

Onbewust uiten mensen zich dag in dag uit in emoties. Ook rationeel denken mensen hun emoties onder controle te houden. Dit wordt ook verwacht in onze cultuur. Beleefd zijn, luisteren, logisch denken en noem maar op. Zo worden we opgevoed. Toch worden we vanuit de media alle dagen geconfronteerd met zeer sterke emoties. De kranten staan er bol van.

 

Het wordt dus tijd om het taboe over emoties en rationeel denken op te heffen.

  • Emoties zijn subjectieve gevoelens

  • Emoties gaan gepaard met lichamelijke reacties

  • Emoties kunnen fijn zijn (verliefdheid, blijdschap, vreugde...) maar ook heel vervelend (verdriet, boosheid, jaloezie...)

Daaraan koppelen we lichamelijke reacties:

  • Kriebelingen in je lichaam

  • Hartkloppingen van blijdschap of van verdriet

  • Spierspanningen

  • enz.

Emoties zijn in je leven op goede en pijnlijke momenten ontstaan. Ze hebben daarbij fysiologie in je lichaam ontwikkeld. Je kunt wel te weten komen wanneer ze zijn ontstaan en welke invloed ze op je gedrag uitoefenen.
PMA helpt jou ze bespreekbaar te maken. Je krijgt inzicht in welke emoties je helpen en welke niet. Je leert hierdoor ook beter keuzes maken.

Omgaan met emoties

bottom of page