top of page

Uw privacy is onze zorg

Privacy Verklaring
Bij GaveTas-coaching wordt discreet en respectvol omgegaan met de informatie die u ter beschikking stelt.

 

GaveTas-coaching, gevestigd op
Vossemberg 79

B-3080 TERVUREN

België, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
 

Contactgegevens:
Telefonisch: +32 (0) 474 872606
E-Mail: mieke.baksteen@skynet.be of mieke@gavetas-coaching.com
https://www.gavetas-coaching.com/

Hilde (Mieke) Baksteen beheert de gegevens van GaveTas-coaching.  

Persoonsgegevens die bij GaveTas-Coaching  verwerkt wordt:

Persoonlijke gegevens worden digitaal bijgehouden om boekhoudkundige verwerking, contact en communicatie in functie van de coaching mogelijk te maken:
 

 • Naam en voornaam:

 • Adres

 • Telefoon en E-mailadres,

 • Geboortedatum: leeftijdsgebonden inzichten en activiteiten

 • Datum coaching

 • Behandelende arts of begeleider met contactgegevens

 

GaveTas-coaching  verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 

 • Het afhandelen van jouw betaling

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken

 • Om goederen en diensten bij je af te leveren

 • GaveTas-coaching analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 • GaveTas-coaching verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

GaveTas-Coaching neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. GaveTas-Coaching gebruikt computerprogramma's of -systemen zoals Skype of een ander programma voor online begeleiding.


Delen van persoonsgegevens met derden

GaveTas-Coaching verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze gegevens zullen nooit gedeeld worden met andere organisaties voor commerciële of andere activiteiten.

 

Op uw vraag kan vooraf besproken informatie gedeeld worden met uw behandelende arts, psycholoog, of persoon door u aangeduid. Dit enkel in uw bijzijn.
Indien u dit bijzijn niet wenst zal u dit moeten aangeven. Enkel informatie, die voorafgaandelijk met u werd besproken, zal gedeeld worden. 

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
 

GaveTas-Coaching gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. GaveTas-Coaching gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door GaveTas-Coaching en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar mieke.baksteen@skynet.be

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

 

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

 

GaveTas-Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons of via mieke.baksteen@skynet.be.

 

Door begeleiding op te starten verklaart u zich akkoord met dit privacy beleid.

bottom of page