Uw privacy is onze zorg

Bij GaveTas-coaching wordt informatie bijgehouden zolang die verantwoord is om de begeleiding efficiënt uit te voeren.

 

Persoonlijke gegevens die digitaal worden bijgehouden:

- Naam en voornaam

- Adres

- Contactgegevens: telefoon en E-mailadres

- Datum coaching

- Behandelende arts of begeleider met contactgegevens, indien gewenst

Doel om deze gegevens te bewaren, is dat de coaching optimaal kan verlopen.
De gegevens worden enkel binnen de praktijk geregistreerd of gewijzigd.
Wijzigingen in bewaring van digitale informatie kan enkel nadat u werd geïnformeerd. U kan ook vragen meer of minder informatie te bewaren. 
U kan altijd uw persoonlijk dossier inkijken ter plaatse. 

Een derde persoon kan geen vraag stellen om informatie te wijzigen, tenzij u volmacht geeft met een geregistreerd document van een bevoegde overheid of behandelende geneesheer, psycholoog of begeleider. Voor uw veiligheid zal dit ook gecontroleerd worden.
 

Deze gegevens zullen nooit gedeeld worden met andere organisaties voor commerciële of andere activiteiten.

Op uw vraag kan vooraf besproken informatie gedeeld worden met uw behandelende arts, psycholoog, of persoon door u aangeduid. Dit enkel in uw bijzijn.
Indien u dit bijzijn niet wenst zal u dit moeten aangeven. Enkel informatie, die voorafgaandelijk met u werd besproken, zal gedeeld worden. Enkel om betere inzichten te krijgen kan de vraag aan PMA team gesteld worden om expertise van coaching bij te sturen. Dit gaat dan niet over de inhoudelijke gesprekken.

U kan informatie opvragen in verband met uw persoonlijk dossier. De notities zijn enkel voorbehouden voor de praktijk van GaveTas-Coaching. 

Door begeleiding op te starten verklaart u zich akkoord met dit privacy beleid.